Södertälje – Headoffice

Postal adress

Scania Industrial Maintenance AB

SE-151 87 Södertälje, Sweden

Visiting adress

Nyköpingsvägen 25

Phone +46 (0)8-553 830 00

Fax +46 (0)8-553 816 84

VAT / Organisationsnummer SE556070481801/556070-48 18

Queries regarding invoices / fakturafrågor: invoice.to@scania.com (please write in english / skriv på engelska)

Oskarshamn

Postal adress

Scania Industrial Maintenance AB

Box 903

SE-572 29 Oskarshamn, Sweden

Visiting adress

Sandåsavägen 7

Phone +46 (0)491-76 50 00

Fax +46 (0)491-76 72 45

Luleå

Postal adress

Scania Industrial Maintenance AB

Box 815

SE-971 25 Luleå, Sweden

Visiting adress

Teknikvägen 1

Phone +46 (0)920-766 00

Fax +46 (0)920-896 10